Łatwy we wdrożeniu i w użyciu, NetSupport Notify jest idealnym systemem powiadamiania w sieci LAN lub WAN. Szybkie i niezawodne dostarczanie alertów o zróżnicowanych priorytetach, dostosowanych do potrzeb firmy – w parę sekund wiadomość dociera do wszystkich pracowników.

NetSupport Notify obsługuje wiele systemów operacyjnych. Daje możliwość wysłania powiadomień z komputera z Windows lub urządzenia z Androidem/Apple iOS do komputerów z Windows, Mac OSX oraz Linuxem oraz do bezobsługowych paneli informacyjnych.

 

Console ViewGłówne funkcje konsoli pracującej w systemie Windows:

Błyskawiczne dostarczanie powiadomień pomiędzy różnymi platformami

 • Błyskawiczne wysyłanie alertów i powiadomień (do 500 znaków) do dowolnych komputerów z systemami Windows, Mac OSX oraz Linux z konsoli operatora pracującej w systemie Windows
 • Wysyłanie pełnoekranowych wiadomości do urządzeń bezobsługowych (np. paneli informacyjnych), wyświetlanych przez zadany czas
 • Wysyłanie alertów skierowanych do wybranych użytkowników/urządzeń, określonych departamentów lub wszystkich komputerów
 • W sytuacjach kryzysowych wysyłanie zdefiniowanych wcześniej alertów do zespołu reagowania kryzysowego za pomocą kombinacji klawiszy
 • Podgląd wiadomości przed wysłaniem
 • Nielimitowana liczba podłączonych komputerów
 • Umieszczenie hiperłączy do stron internetowych lub zasobów sieciowych w treści powiadomienia
 • Obsługa klientów Serwera Terminali / Citrix

Customising notifications/alerts in NetSupport NotifyDostosowanie

 • Każdej wiadomości można nadać priorytet: Informacyjna, Alarmowa, Techniczna, Kryzysowa
 • Dopasowanie czcionki, kolorystyki oraz umieszczenie logotypu w każdej wiadomości
 • Dołączenie własnego sygnału dźwiękowego do powiadomienia. Dźwięk może być powtarzany co pięć sekund, by zwrócić uwagę użytkowników!
 • Elastyczne możliwości dostarczania powiadomień: automatyczne zamykanie po upływie XX sekund, zamykanie po potwierdzeniu otrzymania wiadomości
 • Ta sam wiadomość może zostać wysłana do wielu lokalizacji – każda sformatowana w odpowiedni sposób
 • NetSupport Notify jest dostępny również po polsku.

Harmonogram alertów

 • Wysyłaj alerty w zadanym dniu i czasie, co godzinę, tydzień, codziennie lub „co XX minut”

Raportowanie i śledzenie

 • View Notification HistoryPodgląd pełnej historii alertów, przegląd i zmiana harmonogramu powiadomień, eksport danych o dostarczonych alertach
 • Centralny dziennik zdarzeń zawierający szczegółowe informacje o wszystkich wysłanych, odebranych i potwierdzonych alertach
 • Przechowywanie raportów o wysłanych alertach przez zadany czas

Zabezpieczenia i integracja z Active Directory

 • Unikalne kody zabezpieczające, ograniczające dostęp do wyłącznie autoryzowanych Agentów i Konsoli
 • Integracja z istniejącymi systemami poprzez szablony powiadamiania za pośrednictwem przeglądarek internetowych i obiekt COM
 • Konfiguracja Agenta może być zarządzana centralnie np. przez zasady grupy Active Directory (AD)
 • Operator może wysyłać alerty za pośrednictwem zasad grupy Active Directory
 • Brak konieczności zmian w ustawieniach routerów bądź włączania rozpowszechniania pakietów UDP
 • Łatwa instalacja poprzez instalator MSI, za pomocą dostarczonego narzędzia NetSupport lub poprzez Active Directory

Interfejs internetowy

Poza zainstalowaną konsolą powiadomień, alerty i powiadomienia można wysyłać za pośrednictwem dostarczonego komponentu internetowego. Po centralnej instalacji, autoryzowani użytkownicy mogą wysłać powiadomienie bezpośrednio z przeglądarki internetowej.

NetSupport Notify dostarcz również interfejsu do integracji z istniejącymi systemami.

Serwer powiadomień

NetSupport Notify oparty jest na unikalnej technologii Serwera powiadomień. Zainstalowany na dowolnym serwerze/komputerze z systemem Windows, serwer powiadomień zarządza połączeniami wszystkich agentów i zapewnia natychmiastowe doręczenie wszystkich powiadomień.

Serwer powiadomień kontroluje połączenia wszystkich agentów i konsol oraz uwierzytelnia ich za pomocą unikalnych kont użytkowników oraz kluczy zabezpieczających, upewniając się, że system jest użytkowany wyłącznie przez uprawniony personel.

Aby zapewnić niezawodność, NetSupport Notify pozwala zainstalować wiele Serwerów powiadomień. Jeśli jeden z nich nie jest dostępny, agenci przełączą się automatycznie na kolejny serwer. Można zdefiniować dowolnie wiele serwerów powiadomień – pozwala na to standardowa licencja i nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Alerty mogą być wysyłane do wielu serwerów powiadomień jednocześnie.

Technologia serwerów powiadomień może być użyta na istniejących klientach programu NetSupport Manager.

 

Konsola mobilna NetSupport Notify dla systemu Android/iOS

Konsola mobilna NetSupport Notify dla systemów Android oraz iOS umożliwia komunikowanie się z użytkownikami komputerów z systemami Windows, Mac OSX oraz Linux lub z bezobsługowymi wyświetlaczami informacyjnymi za pośrednictwem tabletu/smartfona z systemem Android lub urządzeń typu iPad, iPod oraz iPhone.

Konsolę mobilną NetSupport Notify można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play, Amazon App Store oraz iTunes. Pozwala ona wysyłać błyskawiczne powiadomienia do istniejących użytkowników NetSupport Notify za pośrednictwem zainstalowanego serwera powiadomień.

Główne funkcje przy wysyłaniu powiadomień z urządzenia z systemem Android/Apple iOS:

 • Wysyłanie alertów i powiadomień do komputerów z systemami Windows, Mac oraz Linux z dowolnego urządzenia z systemem Android lub Apple iOS
 • Wysyłanie pełnoekranowych powiadomień do bezobsługowych wyświetlaczy informacyjnych
 • Ustalenie priorytetów powiadomień
 • Obsługa klikalnych łączy w powiadomieniach
 • Elastyczne opcje doręczenia: automatyczne zamknięcie po XX sekundach, zamknięcie po potwierdzeniu przez użytkownika
 • Wysyłka do wybranych departamentów lub wszystkich komputerów
 • Podgląd pełnej historii alertów
 • Unikalne kody zabezpieczające ograniczające dostęp wyłącznie do autoryzowanych agentów i konsol
 • Wysyłanie alertów do wielu serwerów powiadomień równocześnie
 • Dostępny również w języku polskim

Pobieranie NetSupport Notify downloads

Program NetSupport Notify może zostać pobrany i wypróbowany przez 30 dni na 50 komputerach.

Konsola mobilna dla Androida i iOS dostępna jest w sklepach Google Play, iTunes oraz Amazon App Store.