Front-NSMS
Front-NSMS

NetSupport Manager

Wielokrotnie nagradzany program do zdalnego dostępu, oferujący wieloplatformowość i niezrównaną funkcjonalność.
NetSupport Manager jest najnowszym produktem ewolucji systemów zdalnego dostępu i zarządzania komputerami. Monitorując wiele systemów na raz, dostarcza nieocenionej pomocy przy zdalnej pomocy technicznej, czy też interaktywnym szkoleniu. Zbiera informacje i dane systemowe w czasie rzeczywistym. Obsługuje systemy Windows, Mac, Linux oraz urządzenia przenośne z jednej konsoli. Łączy bezpiecznie poprzez sieć lub Internet, bez konieczności konfigurowania zapór.

   
Front-NSSS

NetSupport School 

Wiodący produkt w klasie programów do zarządzania pracownią komputerową, prowadzenia szkoleń i egzaminów. Umożliwia monitorowanie pracy uczestników szkolenia, przeprowadzanie ankiet, testów egzaminacyjnych, kontrolę użytkowanych aplikacji i stron internetowych. Łącząc zaawansowane zarządzanie komputerami w pracowni, prezentacje i adnotacje na ekranie w czasie rzeczywistym z innowacyjnym modułem egzaminacyjnym, nadzorowaniem użytkowania internetu i aplikacji, zautomatyzowanymi konspektami lekcji, zarządzaniem wydrukami, nadzorowaniem komunikatorów, monitorowaniem zawartości i ochroną komputera, najnowsza wersja NetSupport School stawia czoło wyzwaniom i wymogom nowoczesnej pracowni komputerowej.

   
Front-DNAS

NetSupport DNA

System do nadzorowania infrastruktury informatycznej oferujący bezpieczne centralne zarządzanie komputerami w firmie.
Dostępna inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz pomiar użytkowania aplikacji i Internetu, dystrybucja oprogramowania.

   
Front-NSNS

NetSupport Notify 

NetSupport Notify jest narzędziem, które zostało zaprojektowane, by szybko i niezawodnie przesyłać powiadomienia i alarmy poprzez sieć LAN, WAN. Powiadomienia można wysyłać zarówno na komputery klasy PC, wyposażone w systemy Windows jak i MAC. W przeciwieństwie do typowych rozwiązań bazujących na sieciach LAN, NetSupport Notify, dzięki wykorzystaniu serwerów powiadomień, umożliwia przesyłanie alertów poprzez różne segmenty sieci, a nawet oddzielne lokalizacje bez jakichkolwiek modyfikacji struktury i urządzeń sieciowych. Prawdziwy system masowego powiadamiania.

   
NSPIcon

NetSupport Protect

NetSupport Protect is the number one choice of IT administrators and technology coordinators to protect Windows® operating systems and desktops from unwanted or malicious changes.

Related Articles